25 Nisan 2017 Salı

Kılıçdaroğlu Yanılıyor - Güner Yiğitbaşı

Kılıçdaroğlu Yanılıyor - Güner Yiğitbaşı
KILIÇDAROĞLU aceleci davrandı ve Anayasa Mahkemesi Başkanının AYM'nin 55.kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmasında dile getirdiği;”Anayasa koyucunun lafzı, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir. “sözlerini yanlış yorumlayarak, Anayasa Mahkemesi Başkanının Referandumda YSK tarafından mühürsüz oylarla ilgili olarak alınan kararı eleştirerek referandumun meşruiyetini tartışma konusu yaptığı şeklindeki tespitine asla katılmıyoruz.

Cumhurbaşkanına bağlılığı tartışılmaz olan ve bugün (25.04.2017) Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıl dönümünde, Cumhurbaşkanına brifing verircesine yaptığı konuşmada sıkça tekrarladığı “Sayın Cumhurbaşkanım” hitapları karşısında,Anayasa Mahkemesi Başkanının, Cumhurbaşkanını karşısına alacak ve onu üzüp kızdıracak anlamlara gelen bir konuşma yapmayacağı çok açıktır.

Sayın AYM Başkanı,yaptığı konuşmasında, çok açık bir şekilde yasa koyucudan değil, anayasa koyucudan bahsetmektedir, evet, yasayı da anayasayı da meclis yapar ama, yasa ile anayasa farklı yasal düzenlemelerdir.

Yüksek Seçim Kurulu, yorum yoluyla,298 sayılı seçim kanununda yer alan, mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olduğuna ilişkin açık bir yasa maddesini değiştirmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ise; konuşmasında, çok açık olarak, anayasa koyucunun açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek, mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir demektedir.

Bu nedenle,KILIÇDAROĞLU'nun;AYM Başkanının bu beyanlarından, referandum ile ilgili bir sonuç çıkarması, YSK'ya bir eleştiri getirildiğini savunması,yanlış ve iyimser bir yorumdur.

Anayasa Mahkemesi Başkanı; bu beyanlarıyla, CHP'nin anayasaya aykırılık iddiasıyla OHAL KHK leriyle ilgili olarak yaptığı başvuru üzerine, başkanlığını yaptığı Anayasa Mahkemesinin, Olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle ilgili olarak almış olduğu yetkisizlik kararının savunmasını yapmıştır.Bu beyanların, YSK'nın bir yorumla mühürsüz oyları geçerli sayan kararıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Ancak, AYM Başkanının bu beyanları doğrultusunda YSK kararı değerlendirilecek olursa, bu beyan, yaptığı bir yorumla 298 sayılı seçim yasasının açık bir hükmünü değiştiren YSK'ya da bir eleştiri getiriyorsa da, Sayın KILIÇDAROĞLU şunu çok iyi bilmelidir ki; konu Anayasa Mahkemesine taşınırsa, Anayasa Mahkemesinin bugünkü yapısıyla vereceği karar çok açık ve nettir, “YSK bir yüksek yargı organıdır ve kararları kesindir, esasen bir hak ihlali de yoktur, bilakis seçmenin hakkı kendisine teslim edilmiştir,ben yetkili değilim,” şeklinde olacaktır.

25/04/2017
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

0 yorum:

Yorum Gönder