20 Şubat 2017 Pazartesi

Neden #HAYIR Diyorum? - Gündüz Akgül

Neden #HAYIR Diyorum? - Gündüz Akgül
Sevgili Dostlar,
Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliğinin halkoyu ile kabul edilip edilmeyeceğini oylayacağız.
Hayır diyenlerde, evet diyenlerde kendilerine göre haklılığını kanıtlamaya çalışıyorlar.
Ben #HAYIR diyenlerdenim.
Kendimce haklı nedenlerim var.
Bir hukukçu gözüyle Anayasa değişikliğini defalarca inceledim.
Her incelediğimde hukuki birikimim ve vicdanım, mutlaka #HAYIR demelisin diye haykırıyordu.
Bu Anayasa değişikliği ile:
-Güçler (Yasama, Yürütme, Yargı) ayrılığı kaldırılıp tek elde toplandığı için…
-Güçler ayrılığının olmadığı yönetim biçimlerinde, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin olmayacağını bildiğim için…
-Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldığı için…
-Güçlerden biri olan yasama, işlevsiz hale getirildiği için…
-HSYK ve AYM üyelerinin çoğunun tek kişi tarafından seçildiği için…
-Cumhurbaşkanının (Başkanın) işlediği bir suç ve atanan Bakanların işlediği görevleriyle ilgili suçlanın soruşturulması için istenen yüksek orana (301-360-400) göre yargılanmalarının neredeyse olanaksız hale getirildiği için…
-Ulusal istençle (Milli irade) seçilen TBMM’nin, tek kişi tarafından seçimlerin yenilenmesi kararıyla feshine (dağıtılmasına) olanak tanındığı için…
-Denge-fren sisteminin garantisi olan gensoru ve sözlü soru yöntemi kaldırıldığı için…
-Üst kademe kamu yöneticilerinin tek kişi tarafından atanması ve görevlerine son verilmesi olanağı getirildiği için…
-Hiç duraksamadan laik cumhuriyetin dönüştürüleceği anlamına gelen;
a) “600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi"
b) “Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık”
c) "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız"
d) “atatürk olmasaydı die bişey yok ,keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık .. #RecepTayyipErdoğAan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır! Birinin babasınn ve kendisinn doğum yeri Selank ise Selanikli’dr.Kimse Türk,atatürk demesn orijinal Yunan yani net. Zaten benzemiyor Türk’e:)” (Tweet sosyal medyadan yanlışlar düzeltilmeden aynen alınmıştır G.A.)
e) “Ne kadar hırsız, p... varsa laiktir”
söylemleri dile getirildiği için…
-Açıkladığım nedenlerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün laik cumhuriyeti ile getirilen, çocuklarımın ve torunlarım aydın geleceğinin karartılacağını öngördüğüm İçin…
#HAYIR diyorum.

20.02.2017
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

0 yorum:

Yorum Gönder