31 Ocak 2017 Salı

Kur'an Sadece Arapça mı Okunmalı Türkçede Okunabilir mi?

Son zamanlarda sıkça sorduğunuz sorulardan biride Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumak mı yoksa mealinden okumak mı daha iyidir?.. 
Aşağıda paylaşmış olduğumuz makalede kuranın arapça okunması ile ilgili ayetlerden tutunda,kuranı arapça okumak niçin önemlidir?,kuranı arapça okumak farzmı gibi soruların tüm cevaplarını bulacasınız!.. Ayrıca kuranı kerimi arapça okumanın fazileti ve kuranı kerimi türkçe okumak sevap mı sorularınında yanıtını almış olacaksınız!..
Kur'an Sadece Arapça mi Okunur Türkçede Okunabilir mi
Kuran-ı Kerim Sadece Arapça mı Okunmalı?
Kuran’ı okumakta dinlemekte ibadettir. Fakat ikisi de okunan Kuran’ın anlaşılmasına bağlıdır. Anlaşılmadan salt okumanın veya dinlemenin kişiye yararlı olacağını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Zira Allah Teâlâ birçok ayette Kur’an’ın anlaşılması ve yaşanması için nâzil olduğunu bildirmiştir. Kuran’ı okumakta veya dinlemekte amaç bu olmalıdır. Hal böyle olunca bizzat okumanın anlamaya daha yakın olduğu bir gerçektir.

Lakin Kuran'ı aslından okumak ile mealinden okumak arasında fark vardır. Asıl olan Kuran okumayı aslından öğrenmek ve manasını anlamak içinde mealden okumaktır. Ancak hiçbir Kuran meali aslının yerini tutmayacağından, namazda Kuran yerine okunmaz. Namazımızda mutlaka Kuran-ı Kerimi aslından okumalıyız. Allah kelamı olan, Arapça olandır.

Bizi yaratan Allah, Kuran-ı Kerimi Arapça olarak bize göndermiş. Elbetteki manasını öğrenmek için Türkçe, İngilizce gibi mealleri okumamız gerekir. Ancak namaz ibadetinde okuduğumuzda mutlaka aslından, orjinalini okumalıyız. Çünkü onun aslı Arapça’dır. Allah Kuran'ı Arapça olarak indirmiştir. Tercümesi Kur'an yerine geçemez.

Örnek verme gerekirse, bir toğumun özünü bozarak parçalara bölüp, sonra da toprağa eksek o toğum yerden bitmeyecek topakta çürüyüp gidecektir. Çünkü özellikleri kaybolmuş olacak. Bunun gibi Kur'an ayetleri, kelimeleri ve harfleri birer tohum gibidir; başka dillere çevrilince özelliğini kaybedeceği için Kur'an olmayacaktır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bunlar Kur’an üzerinde akıl yormazlar mı? Yoksa kalp­leri üzerinde kilitler mi vardır?” (Muhammed, 47/24)

“And olsun ki, biz Kur’an’ı, üzerinde dü­şünülsün diye kolaylaştırdık; ama hani dü­şü­nen?” (Kamer, 54/17, 22, 32 ve 40)“


Müslümanlar Kur’an üze­rinde düşün­meyi asır­larca unuttular. Kur’an üzerinde akıl yorma gereği unutulunca o, ulaşıla­maz, erişile­mez bir kutsal sayıldı ve onu anla­yamayacağımız şeklinde bir ka­naat oluştu. Sonra eskile­rin her şeyi hallettiği savu­nuldu ve yeniliklere kapılar kapandı. Nihayet Kur’an, se­vap kazanmak için oku­nan bir kitap haline dönüştü.
Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Bu Kuran, gerçekten en doğruya ve en sağlama ulaştırır.” (İsrâ, 17/9)

Kur’an, gerçekten en doğru ve en sağlam olana ulaştırır. Fakat o, anlamak için değil de sadece sevap olsun diye oku­nursa onunla bir yere ulaşılamaz. Böyle bir şey, tıpkı kaliteli bir balın, sırf görüntüsü ve ko­kusu ile yetin­meye benzer. Yenmeyen balın vücuda ne faydası olur! Müslümanlar asırlardır böyle yapmışlar ve Kur’an ile yeterince besle­lenememişlerdir. Geleneksel kültür kalıpları ile hurafeler iç içe girmiş, halkı hurafeler sar­mıştır.

Kur’an okumada asıl maksat onu okumuş olmak değil; onu anlamak, düşünmek ve ona göre davranmaktır.

Abdullah İbn Mes’ûd şöyle demiştir: “Kur’an, ona uyulsun diye indirildi; ama insanlar tuttu, onu okumayı ibadet saydılar.”


"Kuran-ı Kerimin Manasını anlamıyoruz" düşüncesine gelince, ister aslıyla isterse mealleriyle Kuran'ın manasını anlamak ve onun hükümleriyle yaşamak, her Müslümanın görevidir. Zaten Kuran anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiştir. İngilizce bir kitabı bile anlamak için İngilizce öğrenen bir Müslümanın, Kuran'ı anlamak için neden Arapça öğrenmediğini de bir düşünmek gerekir.

Ayrıca biz anlamasak da onun bize faydası vardır. Örneğin, dili tad alma özelliğini kaybetmiş bir insan yediği yemek ve gıdalardan faydalanamayacak mıdır? Dili tad almasa da yediği gıdalar gerekli organlarına gidecektir. Kuran okumak da bunun gibidir. Aklı Kuran'ın manasını anlamayan bir insan, onu ruhunun midesine atınca, aklı anlamasa da ruhunun diğer özellikleri onun manalarını alacaktır.

30 Ocak 2017 Pazartesi

Ya Hakem(El-Hakem) Esmasının Zikri ve Faziletleri

Ya Hakem El-Hakem Esmasinin Zikri ve Faziletleri
Ya Hakem(El-Hakem) Esmasının Zikri ve Faziletleri

EL-HAKEM (YA HAKEM) :
 Her şeye hakkıyla hükmeden,her şeye hakim olan;her hakkı yerine getiren.
Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin ve iyi ile kötünün arasını ayıran demektir.Hükmederek, hakkı yerine getiren yani Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren anlamına da gelir.Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar,sözü geçerli ve tesirli olur,Allah katında mertebesi yükselir.

El Hakem ile İlgili Ayetler :
"Allah size Kitab'ı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi isteyeyim? " (Enam, 114)

".Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir." (Araf, 87)


Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu,bu kanunların ve evrenin işleme şekli bellidir.O(c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil,hakimidir.Mutlak hüküm ve hikmet sahibi yalnız Allah’tır

El-Hakem Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati: 

YA-HAKEM isminin zikri altmışsekiz(68) adettir.Zikir saati Güneş doğduktan güneş batana kadar,zikir günü Pazardır.

EL-HAKEM Esmasının Faydaları ve Faziletleri:

 • Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır.
 • Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır,dolayısıyle kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.
 • Bu ismin usulüne uygun olarak zikrine devam edenler,Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına kavuşur.
 • Hayvani gudalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak rizayet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “YA HAKEM” diye zikreden kimse “Allahümme inni es-elüke en takdi haceti” diye dua ederse ,istediğini elede eder.
 • Gece yarısı 68 defa okumaya devam eden,gizli sırlara vehikmete mazhar olur.
 • Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse,üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YA HAKEM”diye zikrederse ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a iletirse,duası kabul olur ve davasını kazanır.
 • Haklı olan davasını kazanmak isteyen; 68 defa okur. 
 • İç dünyasının sır ile dolmasını isteyen; Yâ Hakem ismini okur. 
 • Sözünün geçmesini isteyen; Yâ Hakem ismini okumaya devam eder. 
 • Allah'ın katında mertebesinin yükselmesini isteyen; Yâ Hakem ismini çokça zikreder. 
 • Bazı sırlara vakıf olmak isteyen El-Hakem ismini çokça okur.
 • Başkaları tarafından kabul görür.Adedi (68), saati Şems'dir. Muradın husulü için okunmalıdır.Bu mübarek ismi şerif namazların arkasından (68) defa okunursa, okuyanın kavrama gücü artar. Allah Teala eşyanın gerçek yüzünü ona gösterir.
 • Bir ay müddetle farz namazların arkasından okuyanın Allah katında makam ve mertebesi yücelir.
 • Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu mübarek ism-i şerifi (100) defa okuyanların kalbi sır hazinesi haline gelir. Vird olarak okuyanın sözü tesirli olur.

29 Ocak 2017 Pazar

Para Hilesi Açık Grow Castle-Full Apk İndir

Key: Android hileleri, android hileleri, android hileleri, android hileleri, android hileleri, android hileleri, android hileleri, 1.12.2 hileleri, 1.12.2 hileleri, 1.12.2 1.12.2 apk, apaç büyümek 1.12.2 apk, apaç büyümek, 1.12.2 mod apk, büyümek kale 1.12.2 mod apk indir, büyümek kale 1.12.2 para hile apk, büyümek kale 1.12.2 beceri hack, büyümek kale Altın hile, büyümek kale android, büyümek kale android hack, büyümek kale android hile, büyümek kale apk, büyümek kale apk hile, büyümek kale apk mod, büyümek kale altın kesmek, büyümek kale hack, büyümek kale hack apk, büyümek kale hil apk, Büyümek kale mod apk, büyümek kale para kesmek, büyümek kale para hile


Android oyun indir, apk kostenlos download, kostenlos kostenlos, kostenlos castle, kostenlos castle kostenlos, kostenlos castle kostenlos 1.12.2 android hack, 1.12.2 hack apk, grow castle 1.12.2 hack apk, grow castle 1.12.2 mod apk, grow castle 1.12.2 mod apk download, grow castle 1.12.2 hack apk, grow castle Grow castle hack, grow castle hack apk, grow castle hack apk, grow castle apk, grow castle apk, grow castle hack, grow castle hack apk, grow castle hack apk, grow castle apk, Grow castle mod apk, grow castle money hack, grow castle para hile


андроид игры скачать, скачать APK, расти замок золото плутовки APK 1.12.2, 1.12.2 расти замок хакера андроид, Android чита расти замок 1.12.2, 1.12.2 APK обманщик расти замок, замок 1.12.2 полная версия садовод, садовод замок 1.12.2 хак APK, APK обманщик расти замок 1.12.2, 1.12.2 режим режим садовод замок APK загрузить APK садовод замок 1.12.2, 1.12.2 деньги растут замок обманщик APK расти замок 1.12.2 хакерские навыки, расти замок золото обманщик, расти замок андроида, расти замок андроид хак, расти замок андроид читы, расти замок APK расти замок чита АПК, растут режим замка APK, садовод замок золотой хак, расти замок хакерство, расти замок халтуру расти замок АПК плутовки APK расти замок режим APK деньги растут замок хакерство, мошенничество деньги растут замок

                     Para Hilesi Açık Grow Castle-Full Apk İndirmek için Tıklayın  (reklamsız-virüssüz)                                                                   android hile ailesi farkı :)
                                                   
EL-ADL Esması ve Faziletleri

Bu günkü konumuz el-adl esması(ya-adil esması) ve faziletleri,bundan sonraki konumuzda ya hakem esmasının sırları ve faziletleri olacak,ya adl ve ya hakem esmasını birlikte okuduğunuzda tesiri yüzlerce kat fazla olacaktır.Adl isminin tecellisi Kâinattaki mizan, denge ve ölçüdür.El adl esmasının okunuşu "el-adl" arapça yazılışı ise العدل şeklindedir.
Çoğu insan el adl esmasını el adl duası olarakta bilir,bu yanlış bir bilgidir.Aşağıda El adl esması kaç kere okunur,el-adl ne demektir,el adl esması ile ilgili ayetler v.b bir çok sorunun cevabını bulacaksanız!..
EL-ADL Esmasi ve Faziletleri
EL-ADL Esması ve Faziletleri!
EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren,zulmetmeyen,Sınırsız,sonsuz adalet sahibi.Allah mutlak adildir;zulmü ve zalimi sevmez.İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken,onlara ait en ince ayrıntıları,niyetleri ve davranışları bilen yalnız Allah’tır.Herkese ve her şeye adaleti şamil,hiç bir şeyi atlamayan,hiçbir ayrıntıyı unutmayan yine Allah’tır.

El-Adl : العدل
Yâ-Adil : يَا عَادِلُ


Allah'ın ismi olarak Adl, 'çok âdil' demektir. 'Asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan ve doğrudan başkasını söylemeyen, bütün icraatında bu şekilde hareket eden' diye de tanımlanmıştır.
Allah, her işinde, her hükmünde adaletin zirvesinde; hakîkî adâletten kendisini alıkoyacak takıntıları olmayan, her şeyi ölçülü yaratan, kâinât nizâmını eşsiz dengeler üzerinde kuran, iyi iş ile mükâfâtı, suç ile cezayı çok ince ve dengeli ölçüler üzerine oturtandır.
Allah, insanı adı üzere; yani düzgün, eli, ayağı, gözü, kulağı, kısaca bütün organları birbirine denk gelecek ve dünya hayatını sürdürmesini sağlayacak bir özellikte yaratmıştır; yani onu tam bir denge üzerinde var etmiştir.Bu nedenle kulları arasında göze hoş görünmeyen durumlardan veya aklınıza yatmayan hususlardan dolayı,onun adaleti hakkında şüpheye düşmek yersizdir.Çünkü bu,bizim iç yüzünü bilmediğimiz ve anlamadığımız bir takım nedenlerden dolayı böyle olmuştur.Körlük,topallık,sağırlık,dilsizlik,fakirlik ve zenginlik gibi... ayrıca güzellik ve sağlık,hastalık gibi olaylar da öyle.


Adl ve Âdil Arasındaki Fark :
Âdil insanlardan bir saf teşkil edilse, en aşağıdaki şahıstan en yukarıdakine kadar hepsine de (âdil) unvanı verilir. En baştaki şahsa gelince: Bunu ötekilerden ayırt etmek için mübalâğa manası gözetilerek mastardan isim yapılır da, o şahsa âdil yerine (adl) denir ve böyle denmekle gûyâ o şahsın her tarafı adâlet kesilmiş, içinde ve dışında adâletten başka bir unsur kalmamış gibi bir ma'nâ mülâhaza edilir. Bu ise insan için mümkün değildir, Adl kelimesi sadece Allah-u Teâlâ için mevzu bahistir; “çünkü hakiki manâsıyla adl demek bütün varlığa şâmil ve her an değişip duran nâ-mütenâhi(sonsuz) şüûn(ya da şuûn:işler,fiiller) üzerinde adâletini gösteren demektir.” 

EL-ADL Esmasının ebced değeri ve zikir saati: 
El-adl ismi zikri(104) adet,zikir saati Güneş,günü Pazar günüdür.

EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

 • Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse,iş ve davranışlarında adil olur,hiç kimseye zulmedemez,nefsini fitne ve fesattan kurtarır.Kötü huyları iyi huylara dönüşür;güzel ahlaka sahip olur.
 • Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse,insanların,cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.
 • Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak devam ederlerse,Cenabı-hak,onları zulümden korur,isabetli kararlar ilham eder;davalı ve davacı ve şahitler,doğrudan başka bir şey söyleyemez,hakkı gizleyemezler.
 • Başkalarında hakkı olup da alamayanlar,üç gün riyazetle oruç tutup geceleri(10816) defa,"YA ADL" diye zikredip,sonunda  "Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermemi istiyorum" diye dua ederse ,Allah o zalim ve zorba hak yeyici kimseyi,dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder;yine de vermezse başka türlü cezasını çeker.

27 Ocak 2017 Cuma

Beş Ayetler ve Faziletleri

Yedi ayetler ve sırları yazımızı paylaşırken 5 ayeti kerime mucizesi ve faziletleri hakkında da bilgiler sunacağımızdan bahsetmiştik...Sırlı ayetler ve dualar hakkında bilgiler vereceğimizi söyleyip onar kaflı beş ayet ayetleri aşağıda sizler için paylaştık ve sırlı dualar hazinesine bir bilgi daha katmış olduk. 
Aşağıda beş ayetlerin arapça ve türkçe yazılışı-okunuşu ve ayrıca 5 ayetlerin Türkçe mealini(anlamanı) bulabilirsiniz.Yazımızın sonunda ise büyük din alimlerinin beş ayetlerin faziletleri konusunda paylaştıkları bilgilere ulaşabilirsiniz!..
bes ayetler ve faziletleri
Beş Ayetler Duası ve Faziletleri

1.Ayet :
Arapça Yazılışı :     بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ


Türkçe Yazılışı ve Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim.Elemtera ilel melēi mim benî isrâîle mim bağdi Mûsē iz gâlû li nebiyyil- lehümüb'as[peltek] lenē meliken nügâtil fî sebîlillēhi gâle hel aseytüm in kütibe aleykümül gıtâlü ellē tügâtilû gâlû ve mē lenē ellē nügâtile fî sebîlillēhi ve gad u[k]hricnē min diyērinē ve ebnēinē felemmē kütibe aleyhimül gitâlü tevellev illē galîlem-minhum vallâhü alîmün biz-zâlimîn.(Bakara 246)

Türkçe Meali : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.Mûsâ'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? Hani, peygamberlerinden birine, "Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. O, "Ya üzerinize savaş farz kılındığı halde, savaşmayacak olursanız?" demişti. Onlar, "Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım" diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. (Bakara 246)


2.Ayet :  
Arapça Yazılışı : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Türkçe Yazılışı ve Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim.Legad semiallâhü gavlellezîne gâlû innallâhe fakîruv-ve nahnü ağniyâ'. Senektubu mē gâlû ve gatlehumul enbiyâe biğayri haggiv-ve negûlu zûgû azēbel harîg. (Al-i İmran 181)

Türkçe Meali : 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.Allah; "Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz" diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, "Tadın yangın azabını!" diyeceğiz. (Al-i İmran 181)

3.Ayet :
Arapça Yazılışı : سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

Türkçe Yazılışı ve Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim.Elemtera ilellezîne gîlelehüm küffû eydiyeküm ve egîmüs-salete ve ētüz zekete felemme kütibe aleyhimül gitēlü izē ferîgum-minhum ya[k]hşevnennēse ke [k]haşyetillēhi ev eşedde [k]haşyetev-ve gâlû Rabbenē lime ketebte aleynel gıtēle lev lē e[k]hhartenē ilē ecelin garîbin gul metaud-dünyē galîlüv-vel ē[k]hiratü [k]hayrul-limenittegâ ve lē tuzlemûne fetîlē. (Nisa 77)


Türkçe Meali : 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.Daha önce kendilerine, "(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!" derler. De ki: "Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez." (Nisa 77)

4.Ayet :
Arapça Yazılışı : سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Türkçe Yazılışı ve Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim.Vetlü aleyhim nebeebney ēdeme bil haggi iz garrabē gurbēnen fetukubbile min ehadihimē velem yütegabbel minel ē[k]hari gâle le egtülenneke gâle innemē yetegabbelullâhu minel müttegîn. (Maide 27)

Türkçe Meali : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.(Ey Muhammed!) Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti. (Maide 27)

5.Ayet : 
Arapça Yazılışı : سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Türkçe Yazılışı ve Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim.Gul men Rabbüs semēvēti vel erdı gulillēh. Gul efette[k]haztüm min dûnihi evliyēe lē yemlikûne li enfüsihim nef'av-vvelē darran gul hel yestevil ağmē vel basîru em hel testeviz-zulümētü ven-nûru em cealû lillēhi şürakē [k]halagû ke [k]halgıhî fe teşēbehel [k]halku aleyhim. Gulillēhu [k]hâligu külli şey'iv-ve hüvel vâhidul kahhâr. (Rad 16)

Türkçe Meali : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir." (Rad 16)

5 Ayetlerin Fazileti ve Sırları :


- İmam-ı Buni Hazretleri diyor ki: “Kur'an-ı Kerim'de tesiri büyük öyle beş ayet vardır ki, okuyanı Allah'ın izni ile korkulan şeylerden emin kılar, bütün elem verici şeylere ve hastalıklara karşı koruyucu bir manevi kalkan vazifesi görür.”
- Selman-ı Farisi'den rivayetle: “Ya Resullah! Hayatım boyunca çok günah işledim. Neredeyse ömrüm dahi sona erecek.Bana bir şey öğret ki, ömrüm uzun olsun, günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun” dediğinde Resulüllah (s.a.v.) bu beş ayeti kerimeyi öğretti ve buyurdular ki: “Bir kimse bu beş ayeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa, ömrü uzun olur, günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur.”
Bu 5 ayeti yazıp da üzerinde taşıyan kimseler, insanlar arasında hürmet görür ve nazardan korunurlar.

- Hazreti İbn-i Mesud'dan rivayetle: “Allah Rasulü ayat-ı hamse'yi hazerde, seferde, gazalarda okurdu.Allahü Teala ona her seferinde yardım etti ve fethi müyesser kıldı.”


İLAVE BİLGİ :  7 Ayetler Duası ve Mucizeleri

25 Ocak 2017 Çarşamba

7 Ayetler Duası ve Mucizeleri

Bu yazımızda sizden gelen talep üzerine 7 ayetlerin arapça ve türkçe yazılışı ile mealini(anlamını) sizlerle payşacağız,bir sonraki konumuz ise 5 ayetler ve sırları olcak ve 5 ayetler sırları müccerreptir.
7 ayetleri bir kağıda yazıp üzerinizde taşıyabilirsiniz,yedi ayetler kolye şeklinde de üzerimizde taşıyabiliriz fakat kolyede yazılan ayetlerin yanlış olmadığından emin olunuz.
7 ayetler için Cübbeli Ahmet hoca koruyucu bir zırh olarak bahsetmiştir ve sırlı ayetler olarak nitelendirmiştir.
7 Ayetler Duasi ve Mucizeleri
7 Ayetler Duası ve Faydaları
1.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun

Kurân Referansı: (Tevbe Suresi 51)


Meali: De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”

2.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel ğafurur rahiym

Kurân Referansı: (Yunus Suresi 107)


Meali: Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
3.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ


Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin.Kurân Referansı: (Hûd Sûresi 6)


Meali: Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.
4.Ayet :
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ


Bismillâhirrahmânirrahîm

İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym
Kurân Referansı: (Hûd Sûresi 56)
Meali: “İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”


5.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim
Kurân Referansı: (Ankebut Suresi 60)


Meali: Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.
6.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ma yeftehıllahü lin nasi min rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym*
Kurân Referansı: (Fatir Sûresi 2)


Meali: Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

7.Ayet :

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrıhi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun*
Kurân Referansı: (Zümer Sûresi 38)


Meali : Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.”
7 Ayetlerin Sırları ve Mucizeleri :

Ka’bül Ahbar (r.a.) buyuruyor ki: “Yedi ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.” (Mecmeatü’l-Ahzab)

Muaz bin Cebel Hazretleri’nden naklolunan bir rivayete göre;
-Kur’an’da yedi âyeti kerîme vardır.Herhangi bir mü’min bunları tahâreti kâmile ile üzerinde taşır ise, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.
-Ayrıca 7 âyetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.
-7 ayetler üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.
-Kimse ona zarar veremeyeceği gibi 7 ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.


İmam Şehabettin Hazretleri’nin ise “Fevâid” isimli eserinde Kâ’b el-Ahbar /r.a) dan naklettiği bir rivayete göre; “Ben bizzat kendim 7 ayetleri okuduğum zaman gökyüzü yere inse ve yer ile gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam ve Allah bana 7 âyetler bereketiyle bir imdat yolu gösterip beni kurtarır”

Yine hadisi şerifte nakledildiğine göre “Bir mü’min inanç ve tahareti kamile bu 7 ayeti okumaya devam eder ise gökten dünyaya Uhud dağı büyüklüğünde azap ve belalar yağsa, yedi ayetleri okuyan kimseye bu ayetlerin bereketiyle hiçbir zarar erişmez ve o kişi bütün belaları üzerinden def eder”

Yine İmam Şehabettin hazretlerinin Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir: “Her kim 7 ayetleri sabah ve akşam okumaya devam eder ise Allah o kimseyi zamanın hileleinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan koruru ve kendini himayesi altına alır”

*Bu âyetleri okumakla yada en azından mesut bir saatte güzelce temiz bir kağıt üzerine yazarak yanında bulundurmakla kendini fani dünyanın akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalarına karşı kale içerisine almış olursun.Bu ayetler inanan her insan için zırhtır.

24 Ocak 2017 Salı

Anahtar Hilesi Açık Farmville 2- Versiyon 6.3.1215 Full Apk

Bu güzel oyunu bilmeyen yoktur zannımca. Size ait bir araziniz var. Ve sizin kontrolünüzde ki Karakterle hayal ettiğiniz çiftliği sanal olarak kurabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz ürünleri satmak, yeni eşyalar almak, aşama aşama büyümek ana vazifeniz. Bitmek bilmeyen geniş tarlalar ile dilediğiniz kadar büyüyebilirsiniz.


Açıkcası güzel grafikler, kaliteli ses ve oynanabilirlik ile dünya genelinde 2 milyondan fazla indirilmiş bir anadroid oyunu Farmville 2. 

Sizlere bu oyunun anahtar hilesi açık olarak sunuyoruz. Kısa yoldan büyüme için. Aha da buyurun indirin. Reklam vs. yok. Sizin için ben o reklamları temizleyerek sunuyorum. Ben gayri yıldığım için...:)Neyse Farmville 2- Son versiyon Oyunu Hileli İndirmek için Tıklayın be ya.. Topu topu 62 Mb..

Key: Farmville 2 download, farmville 2 6.3.1215 download, farmville 2 6.3.1215 download, farmville 2 6.3.1215 download, farmville 2 6.3.1215 download, farmville 2 download, farmville 2 download Farmville 2 apk mod, farmville 2 apk mod, farmville 2 hack, farmville 2 apk, farmville 2 key tricks, farmville 2 apk mod, farmville 2 apk mod, farmville 2 apk Farmville 2 village escape apk cheat, farmville 2 village escape apk mod, farmville 2 village escape cheat, farmville 2 village escape cheat apk, farmville 2 village escape cheat download, farmville 2 village escape mod apk, farmville 2 village escape , Farmville 2 village escape unlimited key tricks, farmville 2 mod apk download, farmVille 2 unlimited key tricks, trick apk

22 Ocak 2017 Pazar

Aşık Etme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bu başlığı tıklayanların çoğu malum hoşlandığı ama bir türlü açılamadığı yada o hoşlandığı halde karşı cins ondan hoşlanmadığı için yanlış yola sapmalarına ramak kalan insanların ilk adımlarıdır...
Bu yazının başlığını tıkladığınızda aşık etme büyüsü ile alakalı bir yazı bulacağınızı sandın değil mi kardeşim?.. Bu arayıştan hemen vazgeç.Cehennemde yanmak istemiyorsan büyü işinden uzak dur kardeşim.
Hoşlandığı yada sevdiği,aşık olduğu kişiye zarar vermek ister mi insan? Onun canı yansa senin ki onunkinden daha çok yanarken insan büyü denilen şeyle zarar verir mi o canından çok sevdiği kişiye?.. Vazgeç kardeşim,dinden çıkmak istemiyorsan vazgeç,dinin zayıfsa empati yaparak vazgeç mesela,biri sana veya kardeşine,bacına aşık etme büyüsü yapsa ne yapardın,nasıl hissederdin diye sor kendine büyü işine bulaşmadan önce!..
Vicdanına kulak ver o hiç bir zaman yanlışa sürüklemez seni,sor bakalım vicdanına ne söyleyecek sana,vicdan yoksunuyum diyorsan,bir bilene sor,annene,babana sor mesela,aklı başında görmüş geçirmiş hatrı sayılır insanlara sor,senin cehennemde yanmanı istemeyen seni seven insanlara sor mesela,ne cevaplar alacaksın...
asik etme büyüsü nasil yapilir
Aşik Etme Büyüsü Nasil Yapilir?
Yapma kardeşim Allahın en büyük günahlarından olan büyü yapma ve büyü yaptırma illetine bulaşma,kimsenin hakkına girme kul hakkı senin sonundur kardeşim.
Allahtan hayırlısını iste senin için hayırlısıysa olsun hayırlı değilse olmasın kardeşim,Allahtan hep böyle iste istediğini,Allah c.c senin için her şeyin hayırlısını ve en doğrusunu verendir.
Büyü ile güzelliğine kapıldığın kişiyi kendine aşık ettin diyelim bu kişi dünyalar güzeli olabilir ama içi irin kazanı gibiyse ne yaparsın?... Onun hayatından çok kendi hayatını karartırsın kardeşim.İyi yapayım derken kötü yaparsın.Kendin için bencilce duygularla kendi ellerinle kendi hayatını,sadece bu hayatı değil ahiret hayatını da mahvedersin kardeşim.
Bak yazının başından beri kardeşim diye hitap ediyorum sana,çünkü biz din kardeşiyiz,insan hiç kardeşinin kötü olmasını ister mi,bende sana bir kardeşin olarak yalvarıyorum büyü yaptırma,büyü yapma kardeşim,bu dünya fani,göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu ömürde boş ve fani şeyler için kendini ateşe atma kardeşim.Aşk dediğin şey gelip geçici duygulardan ibarettir,ama günahlar gelip geçici değil bakidir...
Allah sana akıl,fikir ve hayırlı olanı ihsan etsin,büyü yapma gibi lanetli bir işide aklından geçirdiğin için seni affetsin kardeşim,amin.

İLAVE BİLGİ :  Büyü ve Sihirden Korunma Duası

Growtopia Hilesi Android Apk

Growtopia hilesi android apk indir ile alakalı hiç paylaşım yapılmadığını fark edip sizlerle oyuna ait en güncel ve çalışan hileleri paylaşmak istedim. Oyun içerisinde en çok ihtiyaç duyulan Growtopia para hilesi indir ve hemen ardından gelen ve oyunda para ile satılan Growtopia elmas hilesi mod apk indir diyebiliriz. Şimdi sizlerle paylaşmış olduğum hileyi kullanarak google play ve ios mağazanızda herhangi bir ücret ödemeden elmas sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gereken alt kısımdan ilgili hileyi indirip kurmak olacak.Growtopia  Hilesi Nasıl Yapılır ?
Öncelikle Growtopia hileli apk indir, indirdikten sonra dosya içerisinden çıkarıp hileyi çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra oyuna giriş yapıp kullanıma başlayabilirsiniz.Key: Growtopia hile , growtopia mod , growtopia hack , growtopia unlimited diamond hack , growtopia apk indir , growtopia apk download , growtopia free gems , growtopia gems hack , growtopia level hack
Growtopia в хиле , growtopia в мод , хак growtopia , growtopia в неограниченные взломать growtopia в АПК indir , скачать apk growtopia в , growtopia в бесплатные драгоценные камни , growtopia в драгоценные камни взломать , взломать growtopia в уровне

21 Ocak 2017 Cumartesi

Agar.ıo Çok Hızlı Büyüme Hilesi/Android Ölümsüzlük Hilesi Apk

Agar.ıo Bot hilesi indir, merhaba arkadaşlar bu aralar en çok oynanan oyunlar listesinin ilk sırasında agar.io isimli oyun bulunmakta. Bu oyunda düz kareli defter üzerindeki noktaları topluyor, sonrasında ise sizden küçük olan online oyuncuları yemeye çalışıyorsunuz ne kadar çok oyuncu ve nokta toplarsanız o kadar büyük oluyoruz. Oyunda yapmak istenen hileler arasında Agar.ıo Hızlı Büyüme Hilesi indir ilk sırada geliyor.

Gün geçtikçe oyun kullanıcısı artıyor, kullanıcı sayısına dayalı olarak hile yapımcıları da oyuna ait hileleri çıkarmaya devam edecektir. Sizlerle paylaştığımız hile yazılan algoritma sayesinde diğer toplardan uzaklaşıp kendini sürekli güvenli alanda tutuyor. Ve yaklaşan büyük küçük fark etmez diğer toplardan enerji emerek sürekli büyüyor. Zaten bir kaç dakika kaçtıktan sonra oyunun en büyük toplarından birisi de siz oluyorsunuz. Agar.ıo ölümsüzlük hilesi de yapmış oluyoruz böylelikle. Android cihazlarda sorunsuz şekilde olarak çalışan hilemiz iphone ios cihazların yanı sıra web yani bilgisayardan oynarken de çalışmaktadır. Eğer hileyi android veya ios cihazlardan yapacaksanız paylaşılan ilk hileyi indirmeniz yapmanız gerekmektedir. Bilgisayardan yapacaksanız ikinci hile işinizi görecektir. Android hile apk indir site yönetimi olarak agar.ıo hileleri hakkında bir çok bilgi paylaşmaya sürekli devam edeceğiz. Bir sonraki konumuz olan agario skinleri ile isterseniz Türk bayrağı isterseniz gezegen olabilirsiniz. Alt kısımdan hile kurulumunu detaylı bir şekilde görebilirsiniz.


Agar.ıo Çok Hızlı Büyüme Hilesi İndirmek İçin Tıklayın

Gece Banyo Yapmak Caiz mi?

Gece Banyo Yapmak Caiz mi
Gece Banyo Yapmak Caiz mi?
Sizlerden bu konuda bir çok mesaj aldık,"hocam gece cinlerin ve şeytanların vakti olduğundan banyo yapılmaz mış" veya "akşam ve gece sabaha doğru banyo yaptığında şeytan dokunur,aklını kaybedebilirsin diyorlar bu ne kadar doğru" tarzında  bir çok soru aldık.

Evet,gece banyo yapabilirsiniz,bunun için her hangi bir sakınca yoktur,kuran-ı kerimde gece banyo yapmayınız diye bir ayet yoktur,ayıca hadislerde de gece banyo yapmayınız diye bir uyarı yoktur.
Size gece banyo yapılabileceğini onlarca örnekle anlatabiliriz ama gece banyo yapılmaz konusunun ne kadar yanlış olduğunu göstermeye tek bir örnek bile yetecektir.

Örneğin;Namaz kılan biri olsun veya namaz kılmayan biri olsun fark etmez cenabet kalma süresi en fazla bir namaz aralığıdır.
Buna göre yatsıdan sonra veya gece yarısı cinsel ilişkiye girdiniz-cima yaptınız,gusül abdesti almanız gereken bir durum oldu ama siz uyuya kaldınız bu durumda sabah namazı vaktine kadar yatabilirsiniz. Fakat sabah namazı vaktinden önce uyanmalı ve gusül abdesti(boy abdesti) almalısınız,aksi taktirde bastığınız yer bile ahirette sizden şikayetçi olacaktır.
(Buhârî)
Örnekte de görüldüğü gibi gece banyo yapılabilir,gece banyo yapmamak cenabet gezmekten daha mı hayırlı olacaktı,böyle düşünenlerin aklından şüphe etmek gerek.Gece banyoya girerken "Bismillahirrahmanirrahim, pisliklerin her cinsinden ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım." demeliyiz. (Buhârî, Vüdû', 9, Deavât, 14; Müslim, Hayz, 122, 123)

Konunun özeti olarak şunu söyleyebiliriz;gece banyo yapılmaz,cin çarpar yada gece banyo yapılmaz günahtır,gece banyo yaparsan aklını kaybedersin şeytan dokunur gibi sözler tamamen hurafedir ve gerçeği olmayan safsata laflardır.

İLAVE BİLGİ :  Banyoda çıplak yıkanılabilir mi?

20 Ocak 2017 Cuma

Minecraft pocket Edition V1.0.2.1 FULL APK

Toplam dosya boyutu 85 Mb. İşte bildiğiniz Minecraft android oyunun bir versiyonu. Tam sürüm.

Tüm premium skinler yani kıyafetler kullanıma açıktır.

Ücretli Doku Paketi paketleri kullanıma açıktır.

ÖLÜMSÜZLÜK HİLESİ YOKTUR.

Ayrıştırma hatası düzeltilmiştir.

Full Apk Minecraft Pocket Edition V1.0.2.1 İndir Apk 


Key: android oyun indir, apk indir, mcpe 1.0.2.1 android, mcpe 1.0.2.1 apk download, mcpe 1.0.2.1 apk indir, mcpe 1.0.2.1 full apk, mcpe 1.0.2.1 full sürüm, mcpe apk, mcpe full apk, minecraft android, minecraft apk, minecraft pe 1.0.2.1 android, minecraft pe 1.0.2.1 apk, minecraft pe 1.0.2.1 apk download, minecraft pe 1.0.2.1 apk indir, minecraft pe 1.0.2.1 full apk, minecraft pe 1.0.2.1 full sürüm, minecraft pocket edition 1.0.2.1 android full, minecraft pocket edition 1.0.2.1 android indir, minecraft pocket edition 1.0.2.1 apk, minecraft pocket edition 1.0.2.1 apk download, minecraft pocket edition 1.0.2.1 apk indir, minecraft pocket edition 1.0.2.1 download, minecraft pocket edition 1.0.2.1 full apk, minecraft pocket edition 1.0.2.1 full apk indir, minecraft pocket edition 1.0.2.1 full sürüm, minecraft pocket edition android, minecraft pocket edition android indir, minecraft pocket edition apk, minecraft pocket edition apk indir, minecraft pocket edition full apk

Para Hilesi Açık Truck Similatör Amerika. Son Versiyon Apk İndir

Toplamda 125 Mb bir oyun. Standart olarak taşımacılık yapıyorsunuz. Ve yaptığınız taşımacılık yani nakliyecilik sayesinde para kazanıyor ve seviye geçiyorsunuz. Bu tarz oyun severler için oldukça güzel bir oyun. Oyunun grafikleri 3-D olup, ses kalitesi iyi seviyededir.Buyurun İndirme Linkleri.


 

Truck Similatör Usa Full Apk Hack İndir   Apk Dosyası.

Truck Similatör Usa Full Apk Hack İndir   SD Data Dosyası  125 Mb.


Key: android descargar juegos, apk, juegos, simulador de camiones de estados unidos, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 altın hile, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 hack de oro, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 hack apk, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 unque apk, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 mod apk, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 hack dinero, simulador de camiones de estados unidos 1.1.0 para hile, simulador de camiones de estados unidos altın hile, simulador de camiones de estados unidos apk, simulador de camiones de estados unidos cash hack, simulador de camiones usa hack de oro, simulador de camiones usa hack, simulador de camiones usa hack apk, simulador de camiones de estados unidos unque apk, simulador de camiones de estados unidos mod apk, simulador de camiones usa hack dinero, simulador de camiones de estados unidos para hile

truck simulator android game download APK download usa, usa truck simulator gold cheat 1.1.0, 1.1.0 gold hack usa truck simulator, truck simulator 1.1.0 apk hack usa, usa truck simulator 1.1.0 APK cheat, truck simulator 1.1.0 apk mod usa, usa truck simulator money hack 1.1.0, 1.1.0 usa truck simulator money cheat truck simulator gold usa cheat apk simulator USA truck, usa truck simulator, cash hack, gold hack usa truck simulator, truck simulator hack usa, usa truck simulator hack apk, USA APK truck simulator cheat, usa truck simulator mod apk, truck simulator money hack usa, usa truck simulator money cheat


андроид оюн индирь АПК indir, грузовик симулятор США, симулятор грузовика 1.1.0 отя являются событием, США, США грузовика 1.1.0 золото Hack, США грузовика 1.1.0 взломать АПК, симулятор грузовика 1.1.0 АПК отя США, США грузовика 1.1.0 мод АПК, грузовик симулятор США 1.1.0 деньги рубить, грузовик симулятор 1.1.0 пункт отя США, США грузовика являются событием, отя, АПК США грузовик симулятор, симулятор грузовика США наличными Hack, грузовик симулятор США на золото взломать, взломать грузовик симулятор США, симулятор США грузовик взломать АПК, грузовик симулятор АПК отя США, грузовик симулятор США мод АПК, грузовика деньги Hack США, США грузовик симулятор пара отя

13 Ocak 2017 Cuma

Büyü Diye Birşey Var mıdır-Nihat HATİPOĞLU?

Sizlerden Gelen Sorular : Kuranda büyü var mıdır?,Büyü diye birşey varmı nihat hatipoğlu?,Büyü var mıdır diyanet?,Büyü var mıdır Nihat HATİPOĞLU,Büyü gerçekten varmıdır?
Büyü Diye Birşey Var midir- Nihat HATİPOĞLU
Büyü Diye Birşey Var mıdır-Nihat HATİPOĞLU?
Prof.Dr. Nihat HAİPOĞLU'nun sunduğu bir programda "büyü diye bir şey varmıdır" sorusuna yanıt olarak; "Büyü vardır ama yapmakta yaptırmakta yanlıştır. Büyü yapmak İslamiyet’e aykırıdır. Güç Allah’ın elindedir. Büyü sihir başkalarının aleyhine yapılan bir şeydiri,bu yüzden büyü vardır ama yapılmamalıdır. İnsanlar buna tevessül etmemelidir. İki affedilmeyen günah vardır; bulardan birincisi Allah’a inkar, ikinciside de kul hakkıdır. Büyü yaptırmak her ikisine de giriyor. Büyü yaptırmak affedilmeyecek günah oluyor. Büyüyü bozmak için yapılan da büyüdür. Bunlara bulaşmamak insanoğlu için en hayırlısıdır. " demiştir.

Dinimiz, sihir ve büyü yapmayı, insanların arasını bozmak ve zarar vermek için muska yazmayı, en büyük günahlardan biri sayıp yasaklar.

Dinimiz, sihrin varlığını inkar etmemiş, fakat tevhid inancına zarar verdiği, kontrolü mümkün olmadığı ve genellikle kötüye kullanıldığı için yasaklamıştır. Kur’an’ın ifadesiyle eski bir medeniyet merkezi olan Bâbil halkından bazı insanlar ilham yoluyla Hârut ve Mârut isimli iki melekten birtakım gizli bilgiler ve hârika şeyler öğrendiler.
Bu melekler, insanları uyarıyorlar ve, “Biz ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da inkarcı olmayın” demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bu uyarılara rağmen insanlar, meleklerden aldıkları bu bilgileri sihir yolunda kullanmaya başladılar. Zaman içinde başkalarına da öğreterek sihir ve büyüyü yaygın hale getirdiler.Günümüzde icat edilen atom enerjisi,elektrik enerjisi,kimyasal tepkimler ve nükleer enerji gibi insanlığın faydasına yönelik bilimsel verilerin daha sonraları savaşlarda kullanılması gibi…

Bakara Suresi 102. Ayeti şöyledir: "Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı… İnsanlar Harut ve Marut adlı meleklerden erkekle eşinin arasını açacakları şeyleri öğreniyorlardı. Ne var ki, onlar onunla Allah`ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi."

Kuran-ı kerimde geçen bu ayetten birkaç sonuç çıkarabiliriz. Büyü diye birşey var, ama bu Allah tarafından yasaklanıyor. Genelde büyüler eşlerin arasını bozmak ya da karşı cinsi etkilemek için yapılıyor. Fakat insanların gözünden kaçan en önemli ayrıntı şu ki; Allah dilemedikten sonra hiç bir büyü tutmaz. Bu yüzden hem zamanınızı, hem paranızı bu boş işlere harcamayın. Ayrıca Allah'ın istemediği birşeyi yapma konusunda ahirette vereceğiniz hesabı iyi düşünün.

Büyü, hedef kitlenin bilmediği yöntemlerle olağanüstü güce sahip olduğu izlenimini vererek insanları etkileyip çıkar sağlamaya yönelik söz ve uygulamalardır. Yalana dayandığı için büyü yoluyla hiçbir sonuç alınamaz. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Büyücü nerede olursa olsun hedefine ulaşamaz.” (Taha 20/69)

Büyücü, insan üstü güçlere sahip olduğu izlenimini vererek kendini tanrılaştırdığı için Peygamberimiz şöyle demiştir: “Kim büyü yaparsa şirke düşer”(Nesâî, Tahrîm: 19)
Gelecekten haber verdiğini söyleyen kişiler de vardır. Peygamberimiz demiştir ki; “Gelecekten haber veren kişiye giderek bir şey soran ve söylediğini doğru sayan kişinin kırk gün namazı kabul edilmez” (Müslim, Selâm: 125, (2230)

11 Ocak 2017 Çarşamba

FIFA 16 FUTBOL V3.2 Full Apk İndir

1 Milyona yaklaşan indirme, kolay parmak kontrolü, süper takımlar, güçlü kadrolar ve futbol aşkı.  Android için yapılan Fifa 16 full apk olarak karşınızda.

Oyunun Kurulumu

FIFA 16 Futbol v3.2.113645 SD DATA dosyamızı indirip rardan çıkaralım “com.ea.gp.fifaworld” ve android/obb klasörüne atalım. (obb klasörü yoksa siz oluşturun)

FIFA 16 Futbol v3.2.113645 MOD APK dosyamızı indirip kuralım ve oyuna giriş yapalım.

FIFA 16 Futbol 3.2.113645 hile apk : oyunun çalışabilmesi için gereken Android sürümü 4.4+’den 2.3+ düşürülmüştür bu sayede birçok cihazda sorunsuz çalışmaktadır.

UYARI : oyunun kurulumunu tamamen yapmalısınız. SD DATA dosyasını konu içinden indirmeniz gerekiyor aksi halde oyun açılmayabilir.

UYARI : oyunu oynayabilmek için aktif internet bağlantısı gereklidir.SETUP
FIFA 16 Football v3.2.Download our file and let you take it home 113645 SD DATA “com.ea.gp.FIFA World” and the Android/obb folder. (obb folder or create yourself)

FIFA 16 Football v3.2.113645 APK MOD download our file and login to the game and the rules.

Football APK cheat 3.2.113645 FIFA 16 : the game required for Android to work version 4.4+2.3+ has been reduced to in this way, it works fine on many devices.

Warning : the setup of the game completely you have to do. You have to download SD data file to the subject, otherwise the game may not open.

Warning : the game requires an active Internet connection to play.FIFA 16 FUTBOL V3.2 Full Apk İndir   30 Mb indirme dosyası. (Bu dosyayı indirdikten sonra kuruluma geçtiğiniz anda 1.21 gb dosya indirecektir.)FIFA 16 FUTBOL V3.2 Full Apk İndir  SD Dosya  1.21 Gb


android oyun indir, apk indir, fifa 16 2.3+ apk, fifa 16 2.3+ için, fifa 16 3.2.113645 android, fifa 16 3.2.113645 apk, fifa 16 3.2.113645 apk download, fifa 16 3.2.113645 apk indir, fifa 16 android, fifa 16 android full, fifa 16 android indir, fifa 16 apk, fifa 16 apk download, fifa 16 apk full, fifa 16 apk indir, fifa 16 full apk, fifa 16 full sürüm, fifa 16 futbol, fifa 16 futbol 2.3 apk, fifa 16 futbol apk, fifa 16 futbol mod apk, fifa 16 mobile, fifa 16 mod apk, fifa 16 obb, fifa 16 sd data, fifa 16 ultimate team 3.2.113645 android, fifa 16 ultimate team 3.2.113645 apk, fifa 16 ultimate team 3.2.113645 apk indir, fifa 16 ultimate team 3.2.113645 full apk, fifa 16 ultimate team 3.2.113645 full sürüm, fifa 16 ultimate team android, fifa 16 ultimate team android indir, fifa 16 ultimate team apk, fifa 16 ultimate team apk full, fifa 16 ultimate team apk indir, fifa 16 ultimate team full apk, fifa 16 ultimate team full download, fifa 16 ut 3.2.113645 apk download, fifa 16 ut 3.2.113645 apk indir, fifa 16 ut 3.2.113645 apk sd data, fifa 16 ut 3.2.113645 full apk, fifa 16 ut android, fifa 16 ut apk, fifa 16 ut apk download, fifa 16 ut apk indir, fifa 16 ut full apk


Para ve Elmas Hilesi Açık CASTLE CREEPS TD-Son Versiyon 2017


Savunma, savaş ve strateji oyunlarını sevenler için bir alternatif oyun diyebiliriz. Etkileyici grafikleri oyunda görmekteyiz. 2 parmak kontrollü oyunda sınırsız para ve elmas hilesi ile oyunu indirebilir ve oynayabilirsiniz. Oyun 5 üzerinden 4,5 almış.
Toplamda 83 Mb

Para ve Elmas Hilesi Açık CASTLE CREEPS TD full indir Apk

android oyun indir, apk indir, castle creeps money hack, castle creeps td 1.6.0 altın hile, castle creeps td 1.6.0 elmas hile, castle creeps td 1.6.0 gem hack, castle creeps td 1.6.0 hack apk, castle creeps td 1.6.0 hile apk, castle creeps td 1.6.0 mod apk, castle creeps td 1.6.0 money hack, castle creeps td altın hile, castle creeps td android hile, castle creeps td elmas hile, castle creeps td gem hack, castle creeps td hack apk, castle creeps td hile apk, castle creeps td mod apk, castle creeps td money hack


10 Ocak 2017 Salı

Wolfteam Hile 2017- Karakter Hilesi

Player
Envanter
Name ESP
No CLip
No Reload
Wolf
Öncelikle alt taraftan hileyi indiriniz. İndirdiğiniz .rar dosyasını masaüstüne çıkartınız. Masa üstüne çıkan MHLoader.exe yönetici olarak çalıştırın. Sonra size yeni bir .exe dosyası verecektir.
İsmi değişebilir o dosyayıda yönetici olarak açın. Ekranda iki seçenek sunacak size. Öncelikle Reklam Onayı yapmalısınız. Dost sitemiz olan MemoryHackers.net'e üye olup sitedeki reklamlara tıklayınız. Reklam onayını yaptıktan sonra Oyunu Seç butonuna tıklayınız. NyxLauncher.exe seçiniz.
Oyun açılacaktır. Daha sonra kullanıcı bilgilerinizi girin. Oyunla birlikte hilede açılacaktır.Link 1  

İndirmek İçin Tıklayın   3.32 mb  (Reklamsız amk)

Link 2 

İndirmek İçin Tıklayın  3.32 Mb( Bu da Reklamsız )

Marvel Future Fight Hack Android & iOS Ücrtesiz Elmas ve Para Hilesi

Dünyada çok fazla oynanan bu kaliteli oyun için yeni bir hack aracı geliştirmişler arkadaşlar. Altın ve Elmasları, ekstra enerji yüklemek için online çalışan bir hack aracı var. Videoda izledim çalışıyor. Buna benzer araçlar artık mantar gibi çoğalacak. Anlaşılan artık bir program indirmekten çok, online kullanıcı adınızı girerek elmas ve altınları vs.. hesabınıza yükelyeceksiniz. Nasıl mı yapacaksınız. Ben birkaç tanesini inceledim. Birinde videolu anlatım var. İşin özünde adamlar size bu hileyi sağlıyorlar fakat ya reklamlara gireceksiniz, ya da bir veya bir kaç andrid oyun indireceksiniz. Videoyu izleyin göreceksiniz. Bu arada işlemin garantisi yok. Ona göre deneyin.Marvel Future Fight Hack Android

Hileleri yüklemek için vidoe
Zannederim aşırı yoğunluk var. Site zor açılıyor..

Online Yükleme sitesi için Tıklayın
7 Ocak 2017 Cumartesi

Para Hilesi Açık Touch Tank. En Son Versiyon 1.5 Full

Basit ama etkili platform oyunlarından biri olan Touch Tank, mini mimi bir tank ile önüne geleni yok et tarzı android oyunu. 5 üzerinden 4.1 yıldız alan bir oyun. Yani tank küçük ama çok etkili top atıyor. :)
 Toplamda: 48 Mb boyutundan bir oyun

 Touch Tank 1.5 Full Para Hileli İndirmek İçin Tıklayın...


key:
android oyun indir, apk indir, touch tank 1.5.0 android hile, touch tank 1.5.0 apk, touch tank 1.5.0 cash hack, touch tank 1.5.0 hack apk, touch tank 1.5.0 hile apk, touch tank 1.5.0 mod apk, touch tank 1.5.0 money hack, touch tank altın hile apk, touch tank hack, touch tank hack apk, touch tank hile apk, touch tank mod apk, touch tank money hack, touch tank para hile

6 Ocak 2017 Cuma

Huzur Duası-Nihat HATİPOĞLU

Sizden Gelen Sorular : Aile huzuru için okunacak dua lütfen,Evlilikte huzur için dua,Huzur duası türkçe,Evde huzur için çok tesirli,Kalp huzuru için dua,Huzur duası Nihat HATİPOĞLU,Aile huzuru için hangi sure okunmalı,İç huzuru için okunacak dua,Aile huzuru için okunacak dua diyanet...


Huzur Duasi Nihat HATİPOĞLU
Huzur Duası-Nihat HATİPOĞLU
Huzur duası, insanların sıkıntılı zamanlarında rahatlamaları,huzuru bulmaları amacıyla okuyacakları dua ve dualardır.Huzur için din alimleri tarafından önerilmiş pek çok dua vardır. Hepsi birbirinden değerli olan bu dualar, okuyana rahatlık ve huzur vermektedir.Bu dualardan biride Nihat HATİPOĞLU'nun önerdiği Kuran'da geçen Allah'ın isimlerini taşıyan ve 19 kez okunması gereken Sekine duası...Sekine kelime anlamı ile, ağırbaşlılık, kalp huzuru, güven, sükûnet, dinginlik anlamları da taşımaktadır. Hz. Ali'ye tebliği edilmiş olan bu duada Allah'ın altı isminin yer aldığını, esrarlı, feyizli ve kuvvetli bir dua olduğunu belirtelim. Hz. Ali bu olayı '' Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm, sesini duydum. Sayfayı aldım. Sayfada Allah'ın Hayy, Ferd, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini buldum.'' şeklinde anlatmıştır. Bu isimler İsmi Azam olarak kabul edilir.

Sekine Duası Nasıl Yapılır?
1- Niyet (Ne maksatla ve ne için okunduğuna niyet etmek)
2- İstiğfar (7 Kez)
3- Salavat-ı Şerife (7 Kez)
4- Allah-u Ekber (10 Kez)
5- 6 Esmayı her ayetle beraber okumak (19 Kez)


Sekine Duası:
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
İnnallahe kane tevvaben rahime
innallahe kane gafuran rahime
fe innallahe kane afüvven kadira
innallahe kane semian besira
innallahe kane alimen hakime
innallahe kane aleyküm rakibe
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
ve yen surakellahu nesran azize
İnne hızballahi humül gâlibûn
innallahe huvel kaviyyül aziz
innallahe huvel ganiyyül hamid
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu
Hasbünallâhu veni'mel vekîl
la yeh zünühümül fezeul ekber
iyyake na'budü ve iyyake nestain
velhamdü lillahi rabbil alemin

Huzur duası olan Sekine'de yer alan Allah'ın isimlerinin anlamları nelerdir?
Ferd: Allah birdir, yeganedir, tekdir, istiklal ve infirat sahibi olandır.
Hayy: Allah sonsuz, ezeli, ölümsüz olandır.
Kayyum: Allah daima olandır, her şeye hakim ve ayaktadır. Her şey onunla birlikte vardır.
Hakem: Allah hüküm sahibi olandır.
Yarattıklarında bir hikmet ve fayda gözetmesi, Onun yüksek adaletini gösterir. Fayda sağlamayan hiç bir şeyi yaratmaz. Kullarını ayırmadan gözeterek, denetler.
Adl: Allah adalet sahibi olarak, herkese hakkı olanı verir. Kimseye haksızlık yapmaz. Kendi adaletli olduğu için, kullarına da adaletli olmayı emreder.
Kuddus: Allah temiz ve pak olandır. Her türlü eksik sıfattan münezzehtir.

Allah'ın isimleri zikredildikten sonra, 19 harf içeren 19 ayetle Allah'a istimdat edilerek, Ona sığınılır ve yardım istenir.

Huzur duası hükmünde olan sureler hangileridir?

Kur’an’daki bazı sureler belli zamanlarda ve belli bir sayıda okunduğunda huzur duası hükmünde kabul edilmektedir. Bu sureler ve okunma esasları şöyledir:

Kehf suresi
Bu sure Cuma gecesi bir defaya mahsus okunursa inşallah kişi ve ailesi huzur bulacaktır. Kehf suresinin kişiye ve yakınlarına sabır verdiği ve dünya kederlerini hafiflettiği ulema tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Zuhruf suresi
Gün içinde daimi olarak okunduğunda karı kocanın veya anne-baba ile çocukların arasını düzelten ve ailevi huzuru sağlayan bir suredir. Özellikle ciddi sebepler ortada yokken çıkan ailevi kavgaları bıçak gibi kesmesi ile bilinmektedir.

Şems suresi

Bu sure 21 defa okunduğunda inşallah kişi hem iç huzura erecek hem de bir dileği varsa gerçekleşecektir. Bu sure huzur duası hükmünde olduğu gibi bazı kaynaklarda hacet duası niyetiyle de okunmaktadır.

Huzur duası olan Sesine duasının sırları nelerdir?
Bu dua 19 sistemine dayanan bir ism-i azam duası olarak kabul edilir. Besmelenin 19 harfine uygun, 19 harfli Allah'ın isimlerinin yer aldığı bu dua büyük berekete sahiptir. Bu duanın doğrudan Kuran'dan alındığını gösteren işaretler vardır. Kuran'da Sekine ismi altı kez geçmektedir. Bu isimler 19 harfine işaret etmektedir. Sekine olarak adlandırılan altı isim 19 harften oluşmaktadır. 19 sayılı besmeleye dayana dua ile 19 sayısından bahseden ayetin numarası 19 ile çarpıldığında, Sekine duasının ebced değeri olan 570 sayısı bulunur. Bu dua besmele ile başlanarak okunmalıdır. İnsanlara huzuru sunacak olan Sekine duası 19 kez, hiç terk etmeden okunmalıdır.

Huzur duası öncesinde abdest almak veya namaz kılmak zorunlu mudur?
Prof.Dr. Nihat HATİOĞLU duaların genel özelliklerinden biri de abdestli okunması gerektiğini söylüyor. Zira abdest basit bir el yüz temizliği değildir. Abdest almakta bilinen ve bilinmeyen sayısız fazilet vardır.
Ayrıca duaların makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Duaları bu vakitlerde yapmak çok daha faydalı neticeler doğurur.
Dua öncesinde fakir fukaraya küçük bir sadaka verilmesi ve 4 rekat namaz kılınması da rahmet kapılarının açılmasını sağladığından oldukça faydalı uygulamalardır.
Huzur duasında ise abdestli olmak ya da öncesinde namaz kılma zorunluluğu yoktur. Zira neyin ne zaman olacağı belli değildir. Yani bizi huzursuzluğa sevk eden durumlar her an ortaya çıkabilmektedir ve can sıkıntısının bize ne zaman geleceği de bilinmemektedir. Bu nedenle huzur duası gün içinde birkaç defa veya farklı farklı olaylara yönelik olarak okunabilmektedir. Bahsettiğimiz bu huzur duası gün içinde ortaya çıkabilecek ani olaylara karşı okunan huzur duası içindir.
Bazı durumlarda ise huzursuzluk ani bir olaya dayanmaz. Daha genel bir huzursuzluk durumu vardır. Ailevi ya da şahsi olan, uzun süreli sıkıntılar için huzur duası edildiğinde mutlaka abdest alınmalı,4 rekat namaz kılınmalı ve dua için gece vakti tercih edilmelidir.


İLAVE BİLGİ : Aile Huzuru İçin Okunacak Esmalar