27 Nisan 2016 Çarşamba

Clash of Clans hile Kodları.%100 çalışıyor

hack-gems-clash-of-clans-cheats
Aşağıdaki kodlarla sınırsız taşlar, altın, iksiri üretebilirsiniz. Yabancı formlarda çalıştığını yazmışlar. %98 oranında. Sizlerde bu kodları online bağlı olduğunuz oyunda gerekli alanlara girerek sınırsız altın, taş, iksir kasabilirsiniz. İstediğiniz kadar bir gün kesmek için birçok kez bu hile kodlarını kullanabilirsiniz ve sınırsız taşlar, altın ve iksiri oluşturmak için de kullanılabilir.

Orjinal içerik:

Cheat code for getting free(Sınırsız Altın. Her kod girişte 1000 altın) 1000 gold - CoCOO_fr1mil

Cheat code for getting free 200 elixir(Her kod girişte 200 iksir hilesi) - CoCOO_Gel1elx
Cheat code for getting free 100 dark elixir(Her kod girişte 100 iksir hilesi) - CoCOO_Dr1elx
Cheat code for getting free 5 gems (Bu hile ile ücretsiz 5 adet taş aılırsınız. Ama uzun işlem uzun zaman alır) - CoCOO_Lux5gdk (takes a long time to enter, but it is free)

Cheat code for plus one level( Bölüm geçme hilesi ama 60. Level'a kadar) - CoCOO_Up1lvlpl (works only up to level 60)


iksir hilesi,Clash of Clans hile Kodları, %100 çalışıyor, Clash of Clans yeni hileler, Clash of Clans taş hilesi, Cheat code, for getting free,Cheat codes for hacking,

Cheat codes for hacking Clash of Clans
クラッシュ・オブ・クランをハッキングするためのコードチート
Cheats für Hacking Clash of Clans

26 Nisan 2016 Salı

Boşanmak Günah mı-Nihat HATİPOĞLU?

Sizden Gelen Sorular: Boşanmak Günah mı-Nihat HATİPOĞLU?,Bosanmanin Günahi,Boşanmak Günah mıdır?,Dinen Boşanma Nasıl Olur?,Dinen Boşanma Nasıl Olur-Diyanet?,Dinimizde Boşanmak Hakkında Geniş Bilgi...

Boşanmak Günah mi Nihat HATİPOĞLU
Boşanmak Günah mı-Nihat HATİPOĞLU?

Boşanma meselesinde hükümler belirlenmiş olmakla birlikte hem Rabbimiz (cc) hem de Resulullah (asm) boşanmayı hoş görmemiş ve barışma ara buluculuk yolunu ısrarla tavsiye etmiştir. Zira Rabbimiz (cc) en nefret ettiği mübah olan boşanmayı, ancak zaruri durumlar için helal kılmıştır.

"İslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder, fakat hoş karşılamaz"

İslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder fakat hoş karşılamaz. Çünkü boşanma içtimai bir yaradır. Çocukların sahipsiz kalmasına, terbiyelerinin aksamasına, fertler ve aileler arasına huzursuzlukların girmesine sebep olur. Aileler ne kadar sağlam ve dayanışma içinde olursa, toplum hayatı da o kadar sağlam ve güçlü olur.

Resulullah (asm) Müslüman ailelere boşanmayı tavsiye etmez ve bu konuda:
“Allah’ın en ziyade nefret ettiği mübah..” buyurur. Yani boşanma dinimizde haram değildir fakat Allah’ın (cc) en nefret ettiği bir cevaz olduğu için imkân nisbetinde ondan kaçınmak gerekir.
Erkekte ve kadında bulunan bir takım özürler, bulaşıcı hastalıklar (cüzzam, beres…), kötü huylar ve geçimsizlik gibi nedenlerden dolayı İslam’da boşanma hakkı tanınmıştır.
Dinimiz bu durumlarda boşanmayı meşru kılmış ise de, anlaşamama gibi bir durum karşısında ‘din bana hak tanıyor’ diye boşanmaya kalkışılması İslam’a uygun bir davranış değildir. İslam âlimleri evlilikte bir araya gelen insanların birbirlerinin eksiklerine ve hoş olmayan davranışlarına karşı sabır ve tahammülü kendilerine düstur edinmelerini önermiştir. Ve evliliğin asıl gayesini; bir aile kurmak, karı koca arasında dayanışmayı sağlamak, eşinin olumsuz davranışlarını en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışmak, bir yardımlaşma ve dostluk vücuda getirmek… olarak kabul etmişlerdir. (Kütüb-i Sitte)

Cenab-ı Hak (cc) barışmak yoluna girenlere dargınlık yerine geçim vereceğini vad ediyor

Cenab-ı Hak hükümleri belirtmiş olmakla birlikte en güzel yol olarak barışma ve arabuluculuk yolu olduğunu ifade etmiştir. Bu yola başvurulması halinde dargınlık yerine geçim vereceğini müjdelemiştir:
“Eğer karı koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.”(Nisa, 35)
Unutulmamalıdır ki:
Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:  "Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.''(Tirmizi) gibi pek çok hadis mevcuttur.

Bununla birlikte boşanma ile ilgili Kuran-ı Kerim’in hükümleri şöyledir:

Kuran-ı Kerim’de boşanma meselesine dair pek çok ayet bulunmaktadır. Hükümler, durumlara göre değişiklik arz etmektedir. Bu hususda genel manada Kuran-ı Kerim’de 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  "Boşanmış kadınlar ise kendi kendilerine üç hayız müddeti beklerler. Artık (o kadınlar) Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, (bir başkasıyla evlenmek için) rahimlerinde Allah’ın yarattığını (çocuk veya hayzı) gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocaları (bu durumu) düzeltmek isterlerse, bu (bekleme süresi)nin içinde onları geri almaya daha çok hak sâhibidirler.(Kocalarının) onlar üzerinde örfe uygun olan (haklar)ı gibi, onların da (kocaları üzerinde hakları) vardır. Fakat erkekler için onların üzerine bir derece (bir üstünlük) vardır. Allah ise, Azîz (daimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır."
"(Ric‘î, dönüşü mümkün) boşama iki defadır; bundan sonra ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek vardır. Fakat onlara (mehir olarak) verdiklerinizden bir şey almanız size helâl olmaz; ancak (her iki taraf da) Allah’ın hudûduna (karı ile koca arasındaki haklara) riayet edemeyeceklerinden korkarlarsa, müstesna! Bu yüzden (siz de bu ikisinin) Allah’ın hududuna riayet edemeyeceklerinden korkarsanız, (kadının boşanmak için kocasına) fidye verdiği o şeyde (mehrini veya daha farklı bir bedeli kocasına vermesinde) ikisine de bir günah yoktur. Bunlar Allah’ın hudududur; sakın onları aşmayın! Kim de Allah’ın hududunu aşarsa, işte zalimler ancak onlardır. "
"Böylece (kocası) onu (iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü def‘a) boşarsa, artık bundan sonra (o kadın) ondan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helâl olmaz. Bununla beraber (bu ikinci kocası da) onu boşarsa, Allah’ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde, artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın hudududur, (ehemmiyetini) bilecek bir kavim için onları açıklıyor." (Bakara, 228,229,230)
"Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta' (intifa hakkı) vardır ki verilmesi, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur." (Bakara,241)

25 Nisan 2016 Pazartesi

Evlilik Sünnet Boşanmak Farz mıdır?

Evlilik Farz mıdır Sünnet midir?,Evlenmek Sünnet Boşanmak Farz,Evlilik Farz mı Sünnet mi?,Boşanmak Farz mıdır?,Dinimizde Boşanmak Günah mı?...

Evlilik Sünnet Boşanmak Farz midir?
Evlilik Sünnet Boşanmak Farz mıdır?

Bu soru bir okuyucumdan geldi sorusunda aynen şöyle yazmış "hocam evlilik sünnet,boşanmak farz diyorlar bu ne demek bu konuda açıkla yapar mısınız". Ben din hakkında sorulan hiç bir soruya saçma olarak bakmıyorum fakat insanların bu tarz şeyleri nereden duyduklarını nereden okuduklarını da merak ediyorum,yinede soruları cevaplayıp insanları aydınlatarak Allah katında sevap kazanırsak ne mutlu bizlere...

Sevgili okurum,Cenâb-ı Hak Cennet ehlinin Cennette, eşleriyle birlikte ebedî mutluluğa ulaşacaklarını şöyle müjdeliyor: “O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara Rabb-i Rahîm’den bir de selâm vardır.”

Dünyanın dikenli bağlarında acı günde, tatlı günde birlikte yaşayan, birlikte ağlayan, birlikte gülen, hayatın ve imtihanın bir gereği olarak yer yer kendilerini alıkoyamadıkları sürtüşmeleri ve tartışmaları bertaraf etmesini de başaran karı kocanın ebedî âhiret hayatında ebedî zevkleri ve ebedî güzellikleri birlikte paylaşmaları elbette müstesna bir ihsan-ı İlâhîdir. Bu ihsan-ı İlâhî’yi, eşler, dünyadaki sabırlarının ve iyi huylarının sonucu olarak hak ediyorlar. Çünkü sırf aile yuvalarının selâmeti ve huzuru için birlikte dünyanın acılı imbiklerinden süzülmüşler, birlikte ıztıraplı eleklerden geçmişler; ikisi baş başa sabretmişler, Allah’a birlikte dayanmışlar, Allah’tan birlikte ümit etmişler.

Öyle her sıkıntıda, her acıda, her olumsuzlukta eşini terk edip keyfinin peşine takılıp gitmek var mı evlilikte? Cenâb-ı Hak bazen eşlerden birisine hastalık verir, sabır ister; diğerine buna rağmen eşine sadakat, bağlılık ve hizmet tarzında bir görev yükler ve yine sabır ister. Bazen karı-kocayı birlikte fakirlik imtihanına tabi tutar, bazen zenginlik sınavından geçirir. Bazen öfke, bazen inat imtihanlarını katmerleştirir. 

Şu âyetleri kulağımızda küpe yapacağız: “Allah sabredenlerle beraberdir.”, “Sabredenlere müjdele.”, “Allah sabredenleri sever.” En zor ânımızda Allah’ın bizimle beraber olmasını, Allah’ın yardımını mı istiyoruz: Yapmamız gereken tek şey, sabırdır.

Boşanmak fazilet midir? Gelin bu sorunun cevabını Peygamberlerin hayatlarında arayalım: Hazret-i Nuh Aleyhisselâm kendisine inanmayan müşrik karısına tahammül etmiş, onu boşamamıştı. Hazret-i Lût Aleyhisselâm Sodom ahlâksızları ile birlikte hareket eden hain karısına tahammül etmiş, onu boşamamıştı. Hazret-i Eyyûb Aleyhisselâm yıllarca hasta yattığı günlerde; muhtereme hanımı Rahmet kendisine sabretmiş, eksiksiz hizmet etmiş; bırakıp gitmemişti… Örnekler artırılabilir.

Şüphesiz karı ile koca aynı fıtratta, aynı karakterde, aynı yapıda ve aynı yaratılışta değillerdir. Birisinin ak dediğine bazen diğeri kara diyebilir. Olacaktır bu! Fakat bu, öfke ve inat sebebi olmamalıdır. Eşlerin birbirlerine karşı dikkat etmeleri gereken en korkunç, en canavarlaşmış duygu, öfke ve inat duygusudur! Şeytan bu duyguları çok işletiyor ve aileleri perişan ediyor. Öyleyse eşler akıllı davranmalı; biri öfkeli iken diğeri haklı da olsa alttan almalı, biri kırıcı davrandığında diğeri ortamı yatıştırıcı olabilmelidir. Çünkü geçim böyle sağlanır. Çünkü kusursuz insan yoktur. Öfkenin ve inadın yanlış kullanılması da, farkında olmadığımız ayrı bir kusurdur. Kusurun en etkin çözümü ise, Kur’ân diliyle “affetmektir.” Affedilen insan kusurunu anlar.

Boşanıp çocukları perişan etmeden önce çok iyi düşünmelidir: Boşanmakla ulaşılması düşünülen huzur ve mutluluğa, sabırla pekâlâ ulaşılabilir. Boşanmadan dolayı ortada kalan ve psikolojik travma yaşayan çocukların çektiği manevî acı ve ıztırap, karı kocanın boşanmakla hedeflediği mutluluğu dünya noktasından da, âhiret noktasından sıfırlar, yer, yıkar, bitirir, mahveder; dünyayı da, âhireti de zehir eder, azaba çevirir! Çocuğa mı yazık, sabırsızlık yüzünden, öfke ve inat yüzünden uzaklaşıp gittikleri mutluluklarına mı yazık? Hangisine ağlamalı? Bu acı sona, kendilerinden başka kim ağlar?

Oysa birbirlerinin titizliklerine, hassasiyetlerine, varsa çekilmez alışkanlıklarına, dayanılmaz duygularına, taşınmaz öfkelerine ve inatlarına sabretmeleri ne kadar mutluluk vericiydi! Geride ne iyi günler vardı! O dayanamadıkları ve korkunç buldukları duygular, yakın zamanda birer pırlanta olup ellerinden tutacaktı. Bir bilselerdi!

Bedîüzzaman Hazretleri karı ile koca arasındaki ebedî bağı güçlendirecek formülü çizerken ayrılığa ve boşanmaya yer vermiyor. Bırakıp gitmeye yer vermiyor. Terk etmeye izin vermiyor. Bilâkis Bedîüzzaman, namusluluğu ve dindarlığı sebebiyle kadının, kocası tarafından taklit edilmeye değer bir kadın olduğunu; kocanın, ancak bu taklitle ebediyet arkadaşını kaybetmeyeceğini hatırlatıyor. Üstad Hazretlerine göre kadın da dindar ve onurlu hayat arkadaşını ebediyen kaybetmemek için dindar olmalıdır. Böylece eşler hem dünya saadetini, hem âhiret saadetini elde edebilecektir.

O halde, boşanmadan önce bir kez değil, bin kez düşünelim: Dindar ve iffetli eşimizi eften püften sebepler yüzünden, bizim de benzerlerini taşıdığımız hatalar ve kusurlar yüzünden dışlamak, itham etmek, kırmak, incitmek, onu boşanmaya zorlamak vebaldir, günahtır, sorumluluk vericidir. Bunun yerine barışı ve sabrı mutlaka deneyelim ve mutlaka başaralım.

24 Nisan 2016 Pazar

Duha Namazı (Kuşluk namazı) Nasıl Kılınır?

Sizden Gelen Sorular : Duha Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?,Duha Kuşluk Namazı Vakti,Duha Kuşluk Namazı Kaç Rekat?,Duha Kuşluk Namazı Fazileti,Duha Kuşluk Namazı Nezaman Kılınır?,Kuşluk ve Duha Namazları,Kuşluk Namazı Saati,İşrak ve Kuşluk Namazı Nedir?..


Duha namazı Kuşluk vaktinde kılınır. 2 rekat ile 8 rekat arasında kılınabilir.
Kuşluk namazının vakti: Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. 

Duha Namazi Kuşluk namazi
Duha Namazi (Kuşluk namazi) Nasil Kilinir?

Niteki bir hadîs-i Şerîfte: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)

Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki rekattan sekiz rekata kadar kılınır.
Hz. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kuşluk namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)
Ümmü Hânî dedi ki: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)
Hazret-i Aişe -radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu; Kuşluk namazını ikişer ikişer dört rekat olarak kılar, (bazen) dilediğince de arttırırdı. (Müslim. Müsafirin, 78)
Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Dostum Aleyhissalatu vesselam, bana her ay 3 gün oruç tutmamı, iki rekât kuşluk namazı, yatmadan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: "Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır. Her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir." (Müslim, Ebû Dâvud)
Ebû Zer-radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Bir kimse kuşluk namazının iki rekatına devam etse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur." (Tirmizi, Vitr, 15)