5 Nisan 2008 Cumartesi

Tarih Boyunca Kullanılmış Çeşitli Korunma SembolleriAgrippa’nın pentagramı: Beş köşeli yıldız içerisinde aynı şekli almış erkek figürü. Yüksek benlikle iletişimi artırmak için ve hem görünür, hemde görünmez saldırılardan korunmak için kullanılırdı.
Bast: Genelde kara bir kedi olarak tasfir edilirdi. Antik Mısır’da Bast (yada Bastet) evi ve aileyi negatif güçlerden koruma amaçlı kullanılırdı.Yengeç: Astrolojik olarak yengeç sembolü astral saldırılardan korunma amaçlı kullanılmıştır.Kelt Haç’ı: çember içinde eşit köşeli haç temel alınmak üzere birçok farklı dizaynı vardır. Her tür spritüel saldırıdan korunma amaçlı olarak kullanılır.


Şeytan Tuzağı: Çember içerisine içeri doğru yazılmış spiral şekilli (saat yönünün tersine) İbranice yazılardan oluşur. Demonları içerisine hapsettiğine inanılır. Asur orjinli bir semboldür.Köpek: kuzey Amerika Kızılderilileri için bedensizlerden korunma tılsımıdır. Köpeklerin öteki dünya ile aramızda olan kapıda durduklarına ve yaşayanları ölülerin gazabından koruduklarına inanırlar.

Elk: Psişik saldırılar için kullanılan bir tür rün’dür (Algiz) üzerinde taşındığında ruhlara kaşı defans saladığı gibi bilinmeyenle yüzleşirken cesareti artırdığına inanılır.

Horus’un gözü: Mısır’ın nazardan ve kötü gözden korunmak için olan önemli tılsımlarından biridir.

Üçgen içinde göz: Horus’un gözüne benzer olarak kötü gözden ve kıskançlıktan korunmak için olan bir tılsımdır.

Şahin: Bir Kuzey Amerika sembolüdür. Yüksek spritüelliği sembolize eder ve astral yetenekleri güçlendirdiğine ve astral boyuttaki negatif varlıkları uzaklaştırdığına inanılır.

Gaia: Bir tanrıça figürü. Genel olarak auradaki negatif enerjileri temizlediğine ve enerji toplamamıza yardım edeceğine inanılır.

Balık: Kuzey Amerika Kızılderili kültüründe balık, bir başkasının büyü gücüne karşı çıkmayı simgelerdi.
Kurbağa: Kuzey Amerikada medyumluğu sembolize ederdi. Aurayı temizlediğine ve güçlendirdiğine inanılırdı.
Hagal: İnanca göre, “H‿ harfine benzeyen bu rün, astral saldırılar da dahil olmak üzere birçok saldırıyı engeller.

Ingwaz: Bu rün, elmas şekline benzer. Kötü gözlerden korur.

Jaguar: Maya sembolü olan jaguar, insanı kötü düşünce formlarından koruduğu gibi şaman güçlerini yükseltmek için de kullanılırdı.

Şanslı El: Kültürden kültüre farklılık göstermesine karşılık Şanslı El genel olarak avucu açık, avucunun içinde pentagram, göz, ve/veya Zodyak sembolü olan bir el dir. Bedensizlerin saldırılarından koruduğuna inanılır.

Griffin: Griffinlerin fiziksel görünümü aslan vücutlu ve kartal başlıdır. Bazı versiyonlarında kanatlıdır. Antik yunan kaynaklı mitolojik bir varlıktır ve karanlık güçlere karşı koruma sağladığına inanılır.

Mannaz: Bu koruyucu rün “M‿ harfine benzer. Yaratıcı ile aradaki bağı temsil eder.
“Om‿ Sembolü: meditasyon yaparken de seslendirilen “om‿ sesinin Sanskritçe yazılmış halidir. Aurayı temizlediğine ve psişik saldırılardan uzak tuttuğuna inanılır.
Pentagram: “Druidlerin ayağı‿ olarak da bilinir. Genel olarak kötü enerjiyi gönderene geri göndermek ve kötülüklerden korunmak için kullanılır.
Kuzgun: Kuzey Amerika Yerlileri Kara büyüden korunmak için kullanmıştır.

Sagittarius: Psişik vampirlerin enerji emmesine engel olduğuna inanılan astolojik bir “okçu‿ sembolüdür.
Akrep: Cadı büyülerine karşı kullanılan astolojik bir semboldür.

Güneş: Karanlığın karşı sembolüdür. Hemen hemen bütün kültürlerde vardır.

Thor’un çekici: kötü şansa ve kötü göze karşı bir korumadır.
Kaplumbağa: astral boyutta diğerleri tarafından görülmemek için kullanılmış bir semboldür.
Uruz: Norveç rünlerinden bir tanesidir. Ters “U‿ şekline benzer. Yüksek benlik ile bağlantıyı kuvvetlendirir ve astral saldırıları engeller.
Virgo(başak): astrolojik sembol olarak başak, covenleri korur (ruhsal özgürlükleri açısından)

Kurt: Kuzey Amerika Yerlileri tarafından Bedensizlere karşı koruma sağladığına inanılırdı.

0 yorum:

Yorum Gönder